Bemutatkozás

Végzett tevékenységek: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500.000 Ft törzstőkével alapította a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaságot, mely 1997.07.15-én kezdte meg tevékenységének gyakorlását. 2014. április 24-én a közgyűlés, mint a Kft. alapítója a cég törzstőkéjét a Ptk. 3: 201.§- a alapján 3.000.000 Ft-ra emelte. A társaság fő feladata: a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, melyeket elsősorban a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program önkormányzati és országos közfoglalkoztatás célkitűzéseinek keretein belül valósít meg. Az alapítót a társaság létrehozásában az a fő cél vezérelte, hogy a vagyoni hozzájárulásával olyan közhasznú társaságot hozzon létre, amely a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§-a, valamint a 2011. évi CVI. tv. alapján az önkormányzat kötelező közfeladatainak ellátására önállóan alkalmas. Tevékenysége során enyhíti a város foglalkoztatási gondjait a tartós munkanélküliek közfoglalkoztatásával úgy, hogy a foglalkoztatottak munkavégzésükkel elsősorban a város kommunális, szociális feladatainak ellátását segítsék. A társaság tevékenysége 2012.04.01-től az önkormányzat által kötelezően elvégzendő városüzemeltetési feladatok ellátásával egészült ki. E teendőket, mint parkfenntartás, temetőgondozás, helyi közutak javítása feladatait is közhasznú minősítéssel végzi. A társaság feladatainak végrehajtását a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáinak szakmai felügyelete mellett látja el.

oldalam.hu
Ezt a weblapot az MTT Média Kft. készítette. További információk: www.oldalam.hu